خدمات و گارانتی

شماره تماس خدمات و گارانتی : 02128424040 داخلی ۲

برای استفاده از خدمات و گارانتی شماره فاکتور خرید از نمایندگی تفال ایران الزامیست

مدت زمان گارانتی کالا یکسال از زمان خرید میباشد

شکستگی شامل گارانتی نمیباشد